تمامی کالاهای ارائه شده در مجموعه کمک مکانیک تا ۵ روز امکان عودت دارند (فقط در شرایطی که بسته‌بندی را باز و از آن استفاده نشده باشد)

استثنا برای ابزارآلات اندازه‌گیری و دقیق نیز وجود دارد که در آن بدلیل حساس بودن، امکان عودت کالا وجود ندارد .